loader
banner

Recent Post

cong-ty-tri-tue-nhan-tao

Thị Giác Máy Tính

Nhận thông tin chi tiết từ hình ảnh của bạn trên lưu trữ đám mây hoặc at the edge với thị giác máy tính hoặc sử dụng các mô hình API đào tạo thị giác để phát hiện cảm xúc, hiểu văn bản,…

  • Sử dụng học máy để hiểu hình ảnh với dự đoán chính xác hàng đầu.
  • Huấn luyện các mô hình học máy phân loại hình ảnh theo nhãn tùy chỉnh của doanh nghiệp yêu cầu.
  • Phát hiện các đối tượng và khuôn mặt, đọc chữ viết tay và xây dựng siêu dữ liệu hình ảnh có giá trị.
TÍNH NĂNG CHÍNH

Tính Năng Chính

Pháp Hiện Bản In

Sử dụng OCR và tự động xác định ngôn ngữ

Cho Phép Tìm Kiếm Bằng Hình Ảnh

So sánh hình ảnh được tải lên với ảnh trong danh mục sản phẩm và trả về danh sách tìm kiếm.

Nhận Diện Khuôn Mặt

Phát hiện khuôn mặt và thuộc tính khuôn mặt.

Phát Hiện Các Thực Thể Và Trang Web

Tìm các sự kiện tin tức, logo, quảng cáo và hình ảnh tương tự trên web.

User cases

Tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh

Tìm sản phẩm xuất hiện trong hình ảnh và trực quan hóa danh mục sản phẩm

công ty trí tuệ nhân tạo
Phân loại tài liệu

Truy cập thông tin hiệu quả bằng cách sử dụng thị giác và ngôn ngữ tự nhiên APIs để phân loại, trích xuất và cập nhật tài liệu.

công ty trí tuệ nhân tạo
Bản Tin

Đăng Ký Để Nhận Bản Tin

cong-ty-tri-tue-nhan-tao

Hekate là công ty tiên phong về Trí tuệ nhân tạo được thành lập vào năm 2016 với sứ mệnh “Mang lợi ích của Trí tuệ nhân tạo đến mọi người”.

Menu

Liên Hệ