loader
Dịch vụ Hekate AI

Chuyển Giọng Nói Thành Văn Bản
(Speech-to-Text)

Chuyển đổi chính xác giọng nói thành văn bản bằng API được hỗ trợ bởi các công nghệ AI của Hekate.

01

Phiên âm nội dung với chú thích chính xác.

02

Mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn thông qua khẩu lệnh.

03

Cải thiện dịch vụ với những hiểu biết sâu sắc từ sự tương tác của khách hàng

tính năng

Các tính năng chính

Nhận Dạng Giọng Nói

Tùy chỉnh tính năng nhận dạng giọng nói để phiên âm các thuật ngữ dành riêng miền và các từ hiếm bằng cách cung cấp các gợi ý và tăng độ chính xác trong phiên âm của các từ hoặc cụm từ cụ thể. Tự động chuyển đổi các số được nói thành địa chỉ, năm, tiền tệ, v.v. bằng cách sử dụng các lớp.

Dễ Dàng So Sánh Chất Lượng

Thử nghiệm âm thanh giọng nói với giao diện người dùng dễ sử dụng của chúng tôi. Hãy thử các cấu hình khác nhau để tối ưu hóa chất lượng và độ chính xác.

Mô Hình Miền Chuyên Biệt

Chọn mô hình được huấn luyện để điều khiển giọng nói và sao chép cuộc gọi điện thoại, video được tối ưu hóa cho các yêu cầu chất lượng theo miền cụ thể. Ví dụ: mô hình cuộc gọi điện thoại nâng cao được điều chỉnh cho âm thanh bắt nguồn từ điện thoại, chẳng hạn như các cuộc gọi điện thoại được ghi lại.

Lưu trữ dữ liệu tại chỗ

Có toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng và dữ liệu giọng nói được bảo vệ trong khi tận dụng công nghệ nhận dạng giọng nói tại chỗ của Hekate.

User cases

Cải thiện dịch vụ khách hàng

NLU hiểu ý nghĩa dữ liệu đầu vào của người dùng. Chủ yếu tập trung vào khả năng đọc hiểu của máy, NLU yêu cầu chatbot hiểu ý nghĩa của nội dung văn bản. NLU là sự hiểu biết về văn bản được đưa ra và phân loại nó thành các nhóm ý tưởng phù hợp.

công ty trí tuệ nhân tạo
User cases

Bật Điều Khiển Bằng Giọng Nói

NLU hiểu ý nghĩa dữ liệu đầu vào của người dùng. Chủ yếu tập trung vào khả năng đọc hiểu của máy, NLU yêu cầu chatbot hiểu ý nghĩa của nội dung văn bản. NLU là sự hiểu biết về văn bản được đưa ra và phân loại nó thành các nhóm ý tưởng phù hợp.

công ty trí tuệ nhân tạo

Tìm hiểu thêm giải pháp AI cho doanh nghiệp của bạn