loader
Dịch vụ Hekate AI

Ngôn ngữ tự nhiên
(Natural Language Understanding – NLU)

Rút ra những hiểu biết sâu sắc từ văn bản phi cấu trúc bằng Machine Learning

01

Phân tích văn bản chuyên sâu với công nghệ học máy giúp trích xuất, phân tích và lưu trữ văn bẳn.

02

Huấn luyện các mô hình học máy chất lượng cao mà không cần dùng các dòng mã.

03

Áp dụng hiểu ngôn ngữ tự nhiên cho các ứng dụng có API ngôn ngữ tự nhiên.

tính năng

Các tính năng chính

Phân Tích Cú Pháp

Trích xuất mã token và câu, xác định các phần của giọng nói và tạo cây phân tích cú pháp phụ thuộc cho từng câu.

Phân Tích Quan Điểm

Hiểu ý kiến ​​tổng quát, cảm giác, hoặc tình cảm thái độ được thể hiện trong một khối văn bản.

Phân Tích Thực Thể

Xác định các thực thể trong tài liệu - bao gồm biên lai, hóa đơn và gắn nhãn chúng theo loại như ngày tháng, người.

Phân Loại Nội Dung

Phân tích tài liệu và đưa ra danh sách các danh mục nội dung áp dụng cho văn bản được tìm thấy trong tài liệu.

User cases

Chatbot/Trợ lý ảo

NLU hiểu ý nghĩa dữ liệu đầu vào của người dùng. Chủ yếu tập trung vào khả năng đọc hiểu của máy, NLU yêu cầu chatbot hiểu ý nghĩa của nội dung văn bản. NLU là sự hiểu biết về văn bản được đưa ra và phân loại nó thành các nhóm ý tưởng phù hợp.

công ty trí tuệ nhân tạo

Hekate AI Chatbot góp phần gia tăng trải nghiệm khách hàng

10K

Yêu cầu được xử lý cùng lúc

0.1s

Tốc độ phản hồi

24/7

Hoạt động ổn định, hỗ trợ người dùng

Tìm hiểu thêm giải pháp AI cho doanh nghiệp của bạn