loader
Dịch vụ Hekate AI

Thị giác máy tính
(Computer Vision)

Nhận thông tin chi tiết từ hình ảnh của bạn trên lưu trữ đám mây hoặc at the edge với thị giác máy tính hoặc sử dụng các mô hình API đào tạo thị giác để phát hiện cảm xúc, hiểu văn bản,…

01

Sử dụng học máy để hiểu hình ảnh với dự đoán chính xác hàng đầu.

02

Huấn luyện các mô hình học máy phân loại hình ảnh theo nhãn tùy chỉnh của doanh nghiệp yêu cầu.

03

Phát hiện các đối tượng và khuôn mặt, đọc chữ viết tay và xây dựng siêu dữ liệu hình ảnh có giá trị.

tính năng

Các tính năng chính

Pháp Hiện Bản In

Sử dụng OCR và tự động xác định ngôn ngữ

Định Dạng Âm Thanh Linh Hoạt

Chuyển đổi văn bản sang MP3, Linear16, OGG Opus và một số định dạng âm thanh khác.

Nhận Diện Khuôn Mặt

Phát hiện khuôn mặt và thuộc tính khuôn mặt.

Lựa chọn giọng nói và ngôn ngữ

Phong phú về giọng đọc (nam/nữ) và ngữ âm (Bắc, Trung, Nam). Đa ngôn ngữ (Anh, Việt, Hàn,...)

User cases

Tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh

Tìm sản phẩm xuất hiện trong hình ảnh và trực quan hóa danh mục sản phẩm

công ty trí tuệ nhân tạo
User cases

Phân loại tài liệu

Truy cập thông tin hiệu quả bằng cách sử dụng thị giác và ngôn ngữ tự nhiên APIs để phân loại, trích xuất và cập nhật tài liệu.

công ty trí tuệ nhân tạo

Tìm hiểu thêm giải pháp AI cho doanh nghiệp của bạn