loader
Trí tuệ nhân tạo là lập trình máy tính có khả năng học hỏi và thích ứng với môi trường xung quanh. Nó không thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng tiềm năng của nó để cải thiện cuộc sống của chúng ta là rất lớn. Tại Hekate, chúng tôi sử dụng AI để làm cho các sản phẩm trở nên hữu ích hơn — từ việc tạo ra các công cụ phân tích và quản lý quy trình bằng dữ liệu, đến trợ lý kỹ thuật số mà bạn có thể nói chuyện một cách tự nhiên
Chúng tôi nhận ra rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo đang dần trở thành công nghệ cốt lõi của tương lai, vì vậy các doanh nghiệp đang đặt ra những câu hỏi mạnh mẽ không kém về việc ứng dụng nó vào đời sống thực tiễn. AI được phát triển và sử dụng như thế nào sẽ có tác động đáng kể đến xã hội trong nhiều năm tới. Là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực AI, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc trong việc thực hiện đúng điều này. Vì vậy, chúng tôi thiết lập nên bảy nguyên tắc để định hướng công việc của chúng tôi trong việc tạo dựng trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Chúng là những tiêu chuẩn cụ thể sẽ chủ động chi phối hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm của chúng tôi và sẽ tác động đến các quyết định kinh doanh của chúng tôi bây giờ và trong tương lai
Cùng với những nỗ lực thu hút nhân viên của Hekate, chúng tôi đã thiết lập một cấu trúc đánh giá chính thức các dự án, sản phẩm mới của mình. Các quyết định chu đáo đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận và sắc thái về cách áp dụng các Nguyên tắc AI, cách cân bằng lợi ích cho các nguyên tắc xung đột và cách giảm thiểu rủi ro trong mọi hoàn cảnh.

7 Nguyên tắc đạo đức của Hekate

1. Có lợi về mặt xã hội

Phạm vi mở rộng của các công nghệ mới ngày càng chạm đến toàn xã hội. Khi chúng tôi xem xét sự phát triển và sử dụng tiềm năng của công nghệ AI, chúng tôi sẽ tính đến một loạt các yếu tố xã hội và kinh tế và sẽ tiến hành khi chúng tôi tin rằng những lợi ích tổng thể có thể có về cơ bản vượt quá những rủi ro và nhược điểm có thể thấy trước.

Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông tin chất lượng cao và chính xác bằng cách sử dụng AI, đồng thời tiếp tục tôn trọng các chuẩn mực văn hóa, xã hội và luật pháp ở các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá một cách cẩn thận khi nào nên cung cấp các công nghệ của mình trên cơ sở phi thương mại.

2. Tránh tạo ra hoặc củng cố thành kiến không công bằng

Các thuật toán và bộ dữ liệu AI có thể phản ánh, củng cố hoặc giảm bớt những thành kiến không công bằng. Chúng tôi nhận ra rằng việc phân biệt công bằng với không công bằng không phải lúc nào cũng đơn giản và đặc biệt khác nhau giữa các nền văn hóa và xã hội. Chúng tôi sẽ cố gắng tránh những tác động không chính đáng đến mọi người, đặc biệt là những người liên quan đến các vấn đề nhạy cảm như chủng tộc, dân tộc, giới tính, quốc tịch, thu nhập, khuynh hướng tình dục, khả năng và niềm tin chính trị hoặc tôn giáo.

3. Được chế tạo và thử nghiệm về độ an toàn

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và áp dụng các biện pháp an toàn và bảo mật mạnh mẽ để tránh các kết quả không mong muốn, tạo ra các vấn đề rủi ro gây hại. Chúng tôi sẽ thiết kế các hệ thống AI của mình và tìm cách phát triển chúng theo các phương pháp hay nhất trong nghiên cứu an toàn AI. Trong những trường hợp thích hợp, chúng tôi sẽ kiểm tra các công nghệ AI trong các môi trường hạn chế và giám sát hoạt động của chúng sau khi triển khai.

4. Có trách nhiệm với mọi người

Chúng tôi sẽ thiết kế các hệ thống AI cung cấp các cơ hội để giúp con người phát triển và cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người. Các công nghệ AI của chúng tôi sẽ chịu sự chỉ đạo và kiểm soát hoàn toàn bởi con người.

5. Kết hợp các nguyên tắc thiết kế quyền riêng tư

Chúng tôi sẽ kết hợp các nguyên tắc bảo mật của mình trong việc phát triển và sử dụng các công nghệ AI của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo cơ hội để thông báo, khuyến khích các kiến trúc có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư, đồng thời cung cấp sự minh bạch và kiểm soát thích hợp đối với việc sử dụng dữ liệu.

6. Đề cao các tiêu chuẩn và nghiên cứu khoa học tối ưu nhất

Đổi mới công nghệ bắt nguồn từ phương pháp khoa học và cam kết mở ra yêu cầu, sự nghiêm túc về trí tuệ, tính chính trực và sự hợp tác. Chúng tôi mong muốn đạt được các tiêu chuẩn cao về khoa học xuất sắc khi chúng tôi nỗ lực để thúc đẩy sự phát triển của AI.

Chúng tôi sẽ làm việc với một loạt các bên liên quan để thúc đẩy sự lãnh đạo chu đáo trong lĩnh vực này, dựa trên các phương pháp tiếp cận đa ngành và chặt chẽ về mặt khoa học. Và chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức về AI một cách có trách nhiệm bằng cách xuất bản các tài liệu giáo dục, các phương pháp hay nhất và nghiên cứu cho phép nhiều người phát triển các ứng dụng AI hữu ích.

7. Khả năng ứng dụng cao

Nhiều công nghệ có nhiều mục đích sử dụng. Chúng tôi sẽ làm việc để hạn chế các ứng dụng có khả năng gây hại hoặc lạm dụng. Khi chúng tôi phát triển và triển khai các công nghệ AI, chúng tôi sẽ đánh giá khả năng sử dụng dựa trên các yếu tố sau:

  • Mục đích chính và mục đích sử dụng: mục đích chính và khả năng sử dụng của một công nghệ và ứng dụng, bao gồm mức độ liên quan chặt chẽ của giải pháp hoặc khả năng thích ứng với việc sử dụng có hại
  • Tính độc đáo: cho dù chúng tôi đang tạo ra công nghệ có sẵn thì sản phẩm của mỗi khách hàng vẫn là duy nhất 
  • Quy mô : việc sử dụng công nghệ này có tác động đáng kể hay không

 

Theo dõi chúng tôi tại Hekate để cập nhật những tin tức mới nhất về các dự án của chúng tôi.