loader

Cùng với những nỗ lực thu hút nhân viên của Hekate, chúng tôi đã thiết lập một cấu trúc đánh giá chính thức để đánh giá các dự án, sản phẩm và giao dịch mới. Các quyết định chu đáo đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận và sắc thái về cách các Nguyên tắc AI (có chủ đích ở mức cao nhất để cho phép sự linh hoạt khi công nghệ và hoàn cảnh phát triển) nên áp dụng, cách cân bằng khi các nguyên tắc xung đột và cách giảm thiểu rủi ro cho một hoàn cảnh. 

Cấu trúc đánh giá bao gồm ba nhóm cốt lõi:

Một nhóm đổi mới có trách nhiệm xử lý các hoạt động hàng ngày và các đánh giá ban đầu. Nhóm này bao gồm các nhà nghiên cứu người dùng, nhà khoa học xã hội, nhà đạo đức học, chuyên gia nhân quyền, cố vấn chính sách và quyền riêng tư, và các chuyên gia pháp lý trên cơ sở toàn thời gian và bán thời gian, cho phép tạo ra sự đa dạng và bao gồm các quan điểm và lĩnh vực.
 
Một nhóm các chuyên gia cao cấp từ nhiều lĩnh vực, là đối tác công nghệ, những người cung cấp kiến thức chuyên môn về công nghệ, chức năng và ứng dụng.
 
Một hội đồng gồm các giám đốc điều hành cấp cao để xử lý các vấn đề phức tạp và khó khăn nhất, bao gồm các quyết định ảnh hưởng đến nhiều sản phẩm và công nghệ.

Các ứng dụng AI mà chúng tôi sẽ không theo đuổi

Ngoài các mục tiêu trên, chúng tôi sẽ không thiết kế hoặc triển khai AI trong các lĩnh vực ứng dụng sau:

1. Công nghệ gây ra hoặc có khả năng gây hại tổng thể. Trong trường hợp có nguy cơ gây hại nghiêm trọng, chúng tôi sẽ chỉ tiến hành khi chúng tôi tin rằng lợi ích về cơ bản lớn hơn rủi ro và sẽ kết hợp các ràng buộc an toàn thích hợp.

2. Vũ khí hoặc các công nghệ khác có mục đích hoặc cách thực hiện chính là gây ra hoặc trực tiếp gây thương tích cho con người.

3. Các công nghệ thu thập hoặc sử dụng thông tin để giám sát các tiêu chuẩn được quốc tế cho là vi phạm

4. Công nghệ có mục đích trái với các nguyên tắc được chấp nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế và quyền con người.

Kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo trong dài hạn

Mặc dù đây là cách chúng tôi chọn để tiếp cận AI, nhưng chúng tôi hiểu rằng cần nhiều tiếng nói hơn trong việc phát triển này. Khi công nghệ AI phát triển, chúng tôi sẽ làm việc với một loạt các bên liên quan để thúc đẩy khả năng lãnh đạo trong lĩnh vực này, dựa trên các phương pháp tiếp cận đa ngành và chặt chẽ về mặt khoa học. Và chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những gì chúng tôi đã học được để cải thiện các công nghệ và thực tiễn AI.

Sự đa dạng và phạm vi của các cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo được xem xét cho đến nay đang giúp chúng tôi xây dựng một khuôn khổ để mở rộng quy trình này trên các sản phẩm và công nghệ của Hekate. Khuôn khổ này sẽ bao gồm việc thành lập một nhóm cố vấn bên ngoài, bao gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, để bổ sung cho quản trị nội bộ và các quy trình nêu trên. Chúng tôi cam kết thúc đẩy việc xem xét chu đáo các vấn đề quan trọng này và đánh giá cao công việc của nhiều nhóm đóng góp vào quá trình xem xét các dự án và khi chúng tôi tiếp tục cải tiến các phương pháp tiếp cận của mình 

Chúng tôi tin rằng, với sứ mệnh “Mang trí tuệ nhân tạo đến tất cả mọi người”, chúng tôi sẽ đưa AI vào mọi mặt của đời sống một cách tự nhiên và hữu ích nhất, giúp cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người.

Liên hệ email business@hekate.ai hoặc Facebook Page Hekate để nhận lời khuyên hữu ích về các giải pháp AI.