loader
banner
tri-tue-nhan-tao

Cách tiếp cận của chúng tôi đối với trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML) sẽ thay đổi cách khách hàng của chúng tôi làm việc. Bằng cách sử dụng các khả năng của Trí tuệ nhân tạo để cung cấp thông tin liên quan, đưa ra dự đoán và đề xuất cũng như tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, nhân viên và khách hàng cuối cùng có thể tập trung vào các lĩnh vực mà con người vượt trội—tư duy sáng tạo, tương tác với khách hàng và công việc không thể đoán trước.

tri-tue-nhan-tao

Dưới đây là một số ví dụ thực tế về cách ứng dụng AI trong việc cải thiện năng suất và nâng cao trải nghiệm làm việc.

tri-tue-nhan-tao

Giờ đây, Trí tuệ nhân tạo bao gồm một tập hợp máy học, chức năng tìm kiếm và tự động hóa cũng như xử lý ngôn ngữ tự nhiên phối hợp với nhau để nâng cao khả năng của nhân viên và trải nghiệm của khách hàng một cách liền mạch.

tri-tue-nhan-tao

Học máy là một tập hợp con của AI. Nó là một tập hợp các thuật toán học từ dữ liệu để đưa ra dự đoán. Nó cho phép các thiết bị thực hiện các tác vụ và đưa ra quyết định mà không cần sự trợ giúp của con người.

Học có giám sát

Con người tạo và đào tạo các mô hình. Các thuật toán áp dụng những gì đã học được từ dữ liệu đã được gắn nhãn hoặc phân loại vào dữ liệu mới để dự đoán các sự kiện trong tương lai. Hệ thống cung cấp chỉ tiêu đầu ra sau khi được đào tạo đầy đủ.

Học không giám sát

Sắp xếp dữ liệu và khám phá các mẫu thú vị mà không cần giảng dạy hoặc hướng dẫn. Được sử dụng khi thông tin cho đào tạo không được phân loại hoặc dán nhãn. Thường được sử dụng để nhóm các nhóm bản ghi hoặc xác định các mối quan hệ thú vị.

Học tăng cường

Trong học tập tăng cường, việc học tập diễn ra bằng dấu hiệu cho thấy tính đúng đắn ở cuối một chuỗi. Nó mô phỏng tương lai mà không có dữ liệu lịch sử.

Deep Learning là một mạng lưới thần kinh nhân tạo, là một thuật toán bắt chước cấu trúc của bộ não với nhiều lớp. Nó có khả năng học trừu tượng phân cấp và tự động học kết quả tốt nhất cho vấn đề. Nói cách khác, nó bắt chước bộ não con người, liên tục học hỏi và cải thiện bản thân.

tri-tue-nhan-tao

Giờ đây, Hekate mang đến sức mạnh của AI cho tổ chức của bạn—cung cấp tất cả các khả năng, bảo mật và phân tích mà bạn cần để giúp mọi người hoàn thành công việc dễ dàng hơn, nhanh hơn và thông minh hơn.

tri-tue-nhan-tao
tri-tue-nhan-tao
tri-tue-nhan-tao