loader

Các nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo cho các bệnh về não cho phép các bác sĩ thực hiện các nghiệm sàng lọc về cấu trúc và suy ra nguyên nhân của chức năng bất thường.