loader

Một trong những công nghệ được nhắc đến nhiều hiện nay là trí tuệ nhân tạo. Vậy thì Trí tuệ nhân tạo là gì và nó có lợi ích gì trong cuộc sống của con người?