loader
banner

Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng xuyên suốt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán bệnh thực sự hữu ích và quan trọng.