loader

Triển khai Trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe rất phức tạp và tốn kém. Dưới đây là một số hỗ trợ cho việc phát triển, triển khai trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe.

Việc sử dụng AI trong y học làm dấy lên quan điểm AI thay thế các bác sĩ lâm sàng. Hiện tại, trí tuệ nhân tạo đang được đánh giá để sử dụng trong chẩn đoán X quang trong ung thư