loader

Theo dự đoán, từ năm 2022 tốc độ chuyển đổi số trong tất cả các ngành nghề sẽ không hề có dấu hiệu chậm lại tại Việt Nam. Đại dịch COVID-19 đã góp một phần không hề nhỏ trong sự chuyển đổi đáng kể này. Xu hướng chuyển đổi số rất đa dạng, kết hợp với nhiều mảng, trong đó nổi trội nhất là: Điện toán đám mây, Trí tuệ nhân tạo, Bảo mật dữ liệu, và Hyperautomation.