loader

Triển khai Trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe rất phức tạp và tốn kém. Dưới đây là một số hỗ trợ cho việc phát triển, triển khai trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe.

Việc sử dụng AI trong y học làm dấy lên quan điểm AI thay thế các bác sĩ lâm sàng. Hiện tại, trí tuệ nhân tạo đang được đánh giá để sử dụng trong chẩn đoán X quang trong ung thư

Trí tuệ nhân tạo đáng tin cậy có khả năng giúp đạt được các mục tiêu chính sách quan trọng và đã được thống nhất cũng như các mục tiêu phát triển bền vững.

Các nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo cho các bệnh về não cho phép các bác sĩ thực hiện các nghiệm sàng lọc về cấu trúc và suy ra nguyên nhân của chức năng bất thường.