Ứng dụng
Trí tuệ nhân tạo
trong ngành Hàng Hải

Vận tải đường biển – một trong những ngành lâu đời nhất trên thế giới đang ngày càng chú trọng hơn vào việc khai thác tiềm năng của trí tuệ nhân tạo. 

 

Định vị và lập kế hoạch
vận chuyển container

Phân tích dự đoán cho phép các công ty vận chuyển

 tối ưu hóa lịch trình tàu của họ. Họ sử dụng dữ liệu về 

 

Giám sát hành trình
dự báo tuyến đường

Nắm bắt và phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định về

không gian chiến lược nhất và điều chỉnh để tạo ra các

sơ đồ mặt bằng phù hợp với xã hội.

Bảo trì
Cùng với AI, Hekate có thể giúp bạn

Tiết kiệm

0 %

Chi phí quản lý nhân công

và vận hành dự án

Tăng

x 0

Lượng khách hàng mục tiêu và

nhà đầu tư tiềm năng.

Giảm thiểu

0 %

Rủi ro nhờ phát hiện và 

quản trị kịp thời

Liên hệ tư vấn ngay